03 Grudzień
Autor: 
Łukasz

Architektura clean-swift jest bardzo prostą architekturą niewymagającą żadnych dodatkowych bibliotek. Składa się z 3 warstw, które bardzo dobrze rozdzielają widoki od logiki, przepływ informacji w clean-swift jest jednokierunkowy, co widać na załączonej poniżej grafice. Oznacza to, że jeśli np: po naciśnięciu przycisku mamy zmienić wartość pola tekstowego, to informacja (po naciśnięciu przycisku) powinna trafić do interactor’a, on przygotuje model i przekaże go do presenter’a, natomiast presenter “upiększy” tekst ustalając krój czcionki, jej kolor i przekaże jako nowy model do ViewController’a w celu wyświetlenia.