09 Maj
Autor: 
Grzesiek

Wraz z udostępnieniem Android Studio w wersji 2.2, Google oddało w ręce deweloperów wiele nowości. Jedną z nich jest Espresso Test Recorder. Espresso jest frameworkiem umożliwiającym pisanie testów UI naszych aplikacji. Jest on częścią Android Support Testing Library.

07 Kwiecień
Autor: 
Łukasz

Większość z programistów, zanim rozpocznie kodowanie konkretnej rzeczy na samym początku tworzy diagram przepływu danych żeby dokładnie wiedzieć jak ma działać każdy fragment kodu (jak ma się zachowywać). Przy mało skomplikowanym zachowaniu nie trzeba tego rozrysowywać (chociaż jest to dobry nawyk, nawet przy prostych rzeczach), jednak przy bardziej skomplikowanych zachowaniach, ciężko jest poprawnie opisać kodem taki przepływ.

08 Marzec
Autor: 
Wojtek

iOS 10 dostarcza wiele nowych funkcji. Jedną z nich jest CallKit, framework, który pozwala naszej aplikacji na ścisłą integrację z interfejsem użytkownika w telefonie. Aplikacje mogą wykorzystywać CallKit, aby umożliwić użytkownikom odbieranie połączeń przychodzących oraz realizację połączeń wychodzących za pomocą interfejsu użytkownika dostarczanego przez telefon. Połączenie VoIP może zostać wyciszone lub zawieszone. Możliwe jest również prowadzenie wideo połączenia.

28 luty
Autor: 
Marek

W iOS 10 mamy do dyspozycji SFSpeechRecognizer API, które umożliwia transkrypcję w czasie rzeczywistym lub z wcześniej nagranych plików audio. Rezultatem takiej transkrypcji jest nie tylko tekst, ale również alternatywne interpretacje audio, czas trwania wypowiedzianych słów oraz poziom trafności rozpoznanych słów ( skala 0.0 - 1.0 ). Api umożliwia analizę ponad 50 języków. Wykorzystanie SFSpeechRecognizer API w aplikacji jest trywialne, sprowadza się do czterech kroków.

22 luty
Autor: 
Bartek

Chciałbym abyś zaprzyjaźnił się z instrukcją warunkową switch w swifcie opierając się na metodzie gumowej kaczki. Zakładam, że masz już pojęcie jak działa instrukcja switch, w związku z tym pokażę co nowego w swifcie.

07 luty

Do Clean Architecture można podejść na kilka sposobów. Jednym z rozwiązań jest zastosowanie RxJavy 2 i w tym poście przyjrzymy się bliżej temu podejściu.W warstwie prezentacji użyjemy sprawdzonego wzorca Model View Presenter, w warstwie domenowej będziemy mieć UseCase'y z pojedynczą odpowiedzialnością, natomiast w warstwie danych Repository Pattern. Wszystko to będzie sterowane streamami z RxJavy.

12 Grudzień
Autor: 
Grzesiek

BDD czyli Behavior-Driven-Development jest metodą programowania w której klienci biznesowi, programiści i testerzy opisują zachowanie aplikacji przy pomocy scenariuszy. Scenariusze pisane są przy użyciu uzgodnionej notacji i języka, tak aby były zrozumiałe dla wszystkich stron.

06 Grudzień

W ostatnich wydaniach systemu Android ustawienia przeszły małą rewolucję. Przeorganizowany został główny ekran ustawień, dodano nowe opcje. Android Lollipop wprowadził skróty do szybkiego przełączania najistotniejszych ustawień tak, aby były one widoczne bezpośrednio po rozwinięciu górnego panelu. Android Nougat, wraz z API 24, udostępnił nam możliwość dodawania tam własnych ustawień, związanych z naszą aplikacją.

03 Grudzień
Autor: 
Łukasz

Architektura clean-swift jest bardzo prostą architekturą niewymagającą żadnych dodatkowych bibliotek. Składa się z 3 warstw, które bardzo dobrze rozdzielają widoki od logiki, przepływ informacji w clean-swift jest jednokierunkowy, co widać na załączonej poniżej grafice. Oznacza to, że jeśli np: po naciśnięciu przycisku mamy zmienić wartość pola tekstowego, to informacja (po naciśnięciu przycisku) powinna trafić do interactor’a, on przygotuje model i przekaże go do presenter’a, natomiast presenter “upiększy” tekst ustalając krój czcionki, jej kolor i przekaże jako nowy model do ViewController’a w celu wyświetlenia.