07 Kwiecień
Autor: 
Łukasz

Większość z programistów, zanim rozpocznie kodowanie konkretnej rzeczy na samym początku tworzy diagram przepływu danych żeby dokładnie wiedzieć jak ma działać każdy fragment kodu (jak ma się zachowywać). Przy mało skomplikowanym zachowaniu nie trzeba tego rozrysowywać (chociaż jest to dobry nawyk, nawet przy prostych rzeczach), jednak przy bardziej skomplikowanych zachowaniach, ciężko jest poprawnie opisać kodem taki przepływ.

08 Marzec
Autor: 
Wojtek

iOS 10 dostarcza wiele nowych funkcji. Jedną z nich jest CallKit, framework, który pozwala naszej aplikacji na ścisłą integrację z interfejsem użytkownika w telefonie. Aplikacje mogą wykorzystywać CallKit, aby umożliwić użytkownikom odbieranie połączeń przychodzących oraz realizację połączeń wychodzących za pomocą interfejsu użytkownika dostarczanego przez telefon. Połączenie VoIP może zostać wyciszone lub zawieszone. Możliwe jest również prowadzenie wideo połączenia.

28 luty
Autor: 
Marek

W iOS 10 mamy do dyspozycji SFSpeechRecognizer API, które umożliwia transkrypcję w czasie rzeczywistym lub z wcześniej nagranych plików audio. Rezultatem takiej transkrypcji jest nie tylko tekst, ale również alternatywne interpretacje audio, czas trwania wypowiedzianych słów oraz poziom trafności rozpoznanych słów ( skala 0.0 - 1.0 ). Api umożliwia analizę ponad 50 języków. Wykorzystanie SFSpeechRecognizer API w aplikacji jest trywialne, sprowadza się do czterech kroków.

22 luty
Autor: 
Bartek

Chciałbym abyś zaprzyjaźnił się z instrukcją warunkową switch w swifcie opierając się na metodzie gumowej kaczki. Zakładam, że masz już pojęcie jak działa instrukcja switch, w związku z tym pokażę co nowego w swifcie.

03 Grudzień
Autor: 
Łukasz

Architektura clean-swift jest bardzo prostą architekturą niewymagającą żadnych dodatkowych bibliotek. Składa się z 3 warstw, które bardzo dobrze rozdzielają widoki od logiki, przepływ informacji w clean-swift jest jednokierunkowy, co widać na załączonej poniżej grafice. Oznacza to, że jeśli np: po naciśnięciu przycisku mamy zmienić wartość pola tekstowego, to informacja (po naciśnięciu przycisku) powinna trafić do interactor’a, on przygotuje model i przekaże go do presenter’a, natomiast presenter “upiększy” tekst ustalając krój czcionki, jej kolor i przekaże jako nowy model do ViewController’a w celu wyświetlenia.

17 Listopad
Autor: 
Marek

Nowa wersja iOS’a zawiera sporo zmian dotyczących powiadomień lokalnych, jak i serwerowych. Do dyspozycji mamy nowy framework UserNotifications, który umożliwia dostarczanie oraz obsługę powiadomień. Nowe powiadomienia umożliwiają dodawanie obrazków (jpg, png, gif), filmów wideo i dodatkowych akcji. Dodatkowo mamy do dyspozycji Notification Content Extension, dzięki któremu możemy w dowolny sposób przygotować wygląd powiadomienia w aplikacji.

11 Listopad
Autor: 
Wojtek

W ostatnim czasie język Swift został zaprezentowany w nowej wersji 3.0. W ramach zmian możemy zauważyć modyfikacje dotyczące usunięcia funkcji, które zostały już wycofane w Swift 2.2. Z drugiej strony widzimy zmiany dotyczące modernizacji języka.

21 Październik
Autor: 
Michał

Wraz z pojawieniem się systemu iOS w wersji 10, Apple udostępniło developerom nowe narzędzie - UIViewPropertyAnimator. Zwiększa ono możliwości dla procesu tworzenia animacji w naszej aplikacji. W ramach nowych możliwości znalazło się np. zatrzymywanie animacji oraz jej ponowne wznowienie (również z innymi parametrami czasowymi), zakończenie animacji w dowolnym momencie, cofanie animacji czy też przewinięcie jej do dowolnego momentu. Nowością jest również to, że poza wcześniej używanymi już opcjami czasowymi animacji takimi, jak np. EaseInEaseOut teraz posiadamy również możliwość zdefiniowania własnej funkcji czasowej na podstawie punktów kontrolnych funkcji sześciennej.

06 Październik
Autor: 
Bartek

Dzisiaj omówię jeden z framework’ów dodanych w iOS 9: Core Spotlight. API pozwala na dodanie zawartości do wyszukiwarki spotlight, czyli np. aplikacja służąca do przeglądania filmów może dodać filmy, aktorów, reżyserów oraz pozwala zareagować jeśli użytkownik wybrał naszą pozycję - możemy przenieść go do odpowiedniego miejsca w aplikacji.